Kompleksowa Gospodarka Odpadami

W dniach 4-6 września 2018 r. w Krakowie odbyła się 22 Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”. W trakcie wykładów poruszane były aktualne problemy branży zajmującej się zagospodarowaniem odpadów. Doświadczeni praktycy omawiali zmiany w ustawie o odpadach, analizowali elektryzujący temat pożarów na składowiskach oraz sposoby na przetwarzanie bioodpadów.

Firma Biosystem SA wzięła aktywny udział w tym wydarzeniu. Jednym z prelegentów był Prezes Henryk Buczak, który omawiał temat przetawarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

W świetle zmieniających się szybko przepisów oraz wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, firmy zbierające i zagospodarowujące odpady potrzebują dynamicznego, a zarazem efektywnego rozwoju. Tego typu spotkania są bardzo ważną i nieocenioną formą wymiany doświadczeń i wypracowywania przemyślanych rozwiązań.

Wróć