Przepisy wykonawcze do ustawy o zużytym sprzęcie

Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostały ogłoszone nowe akty wykonawcze do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. ((Dz. U. poz. 1688):

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu. (Dz.U. 2016 poz. 2230)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. (Dz.U. 2016 poz. 2213)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie. (Dz.U. 2016 poz. 2186)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem. (Dz.U. 2016 poz. 2184)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania. (Dz.U. 2016 poz. 2133)

Źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl

Wróć