Finał VIII edycji ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Tradycyjnie na początku czerwca poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego projektu ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! W VIII już edycji wzięło udział 1215 szkół podstawowych i przedszkoli! Podczas akcji uczniowie zebrali aż 104 tony zużytych baterii oraz 1159 kg zużytych telefonów komórkowych. Od września zapraszamy placówki oświatowe do udziału w kolejnej edycji projektu na temat właściwego pozbywania się wybranych odpadów niebezpiecznych.

Projekt ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! to ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad właściwego pozbywania się bezprzewodowych źródeł energii elektrycznej oraz telefonów komórkowych.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2013 roku i obecnie aktywnie uczestniczy w nim już ponad 1215 placówek oświatowych z całej Polski. Od września br. planowana jest kolejna, IX już edycja projektu, którego organizatorem jest BIOSYSTEM Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Dlaczego zużyte baterie i telefony?

Głównym celem projektu ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! jest zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci na temat selektywnego pozbywania się odpadów niebezpiecznych, którymi są zużyte baterie i telefony komórkowe.

Tym co łączy oba produkty jest ich szkodliwa dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zawartość, która powoduje, że zużyte baterie i telefony komórkowe wymagają właściwego zagospodarowania. Gdy są już bezużyteczne lub zamierzamy się ich pozbyć, nie należy ich wyrzucać do kosza na śmieci czy magazynować na półce lub w szufladzie.

Konkurs na największą zbiórkę baterii i telefonów

O tym w jaki sposób należy pozbywać się zużytych baterii i telefonów uczestnicy projektu dowiadują się z materiałów edukacyjnych udostępnianym nauczycielom oraz dzieciom w formie broszur, plakatów oraz scenariusza zajęć lekcyjnych.

Praktyczną częścią projektu jest konkurs na największą zbiórkę zużytych baterii oraz telefonów komórkowych. W VIII edycji uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: duże i małe placówki. Dodatkowo w ramach danej kategorii zostali wyłonieni zwycięzcy spośród trzech grup: przedszkola, szkoły podstawowe i pozostałe placówki.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zbierajbaterieitelefony.pl

Wróć