Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej

Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych mają obowiązek przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej oraz zwrotu nieodebranej opłaty depozytowej.

Sprawozdanie należy przedkładać do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie i zwrot opłaty. W powyższym terminie, należy również na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy, przekazywać nieodebraną opłatę depozytową.

Aktualny wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Rozporządzenie uwzględnia zmiany wprowadzone wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektorych innych ustaw, na podstawie których m.in. uchylony został obowiązek pobierania i zwrotu opłaty depozytowej przez sprzedawców detalicznych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Wróć