Ustawa o odpadach podpisana przez Prezydenta PR

26 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o odpadach ma m.in. na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz przeciwdziałanie zjawisku pożarów zgromadzonych odpadów. Z kolei znowelizowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Źródło:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1082,jedenascie-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html


Wróć