Aktualności prawne

2015

Więcej...

Ustawa o zużytym sprzęcie podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Głównym celem ustawy jest zwiększenie masy zbieranego, zużytego sprzętu oraz ograniczenie szarej strefy związanej z nieprawidłowym pozbywaniem się elektroodpadów.

Więcej...

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów?

Ministerstwo Środowiska przypomina, iż od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie określające rodzaj oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Więcej...

Nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1973), zaczynają obowiązywać nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie uległ m.in. wzór Karty przekazania odpadu oraz dodano nowy wzór Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Więcej...

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od 1 stycznia 2015 r.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa „o bateriach i akumulatorach” wprowadziła szereg zmian prawnych, które z wyjątkami zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Wśród nowych przepisów znajdują się również takie, które usprawniają działalność wprowadzających niewielkie ilości baterii.