Aktualności prawne

2016

Więcej...

Dodatkowe dane w rejestrze ZSEiE

Do 30 czerwca 2016 roku wprowadzający sprzęt, którzy uzyskali wpis do rejestru ZSEiE przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o zużytym sprzęcie, powinni przekazać do GIOŚ dodatkowe informacje na temat wprowadzanego sprzętu.