Aktualności prawne

2015

Więcej...

Ustawa o zużytym sprzęcie podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Głównym celem ustawy jest zwiększenie masy zbieranego, zużytego sprzętu oraz ograniczenie szarej strefy związanej z nieprawidłowym pozbywaniem się elektroodpadów.

Więcej...

Opakowania zwolnione z wymagań dotrzymywania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego

Przedsiębiorców wprowadzających opakowania obowiązuje już nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2015 poz. 137). 

Więcej...

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia sposób obliczania opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014.

Według obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mają obowiązek uzyskania wymaganych w roku 2014 poziomów odzysku i recyklingu. W przypadku ich nie uzyskania należy wpłacić opłatę produktową. Ministerstwo Środowiska wyjaśnia sposób obliczania należnej opłaty produktowej dla opakowań za 2014 r.

Więcej...

W jakim terminie należy złożyć raport odpadowy?

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej przydatne zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2015 r.

Więcej...

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów?

Ministerstwo Środowiska przypomina, iż od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie określające rodzaj oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Więcej...

Stawki opłaty produktowej dla opakowań od 1 stycznia 2015 roku.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  należną opłatę produktową za rok 2015 będą obliczać w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Więcej...

Nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1973), zaczynają obowiązywać nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie uległ m.in. wzór Karty przekazania odpadu oraz dodano nowy wzór Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Więcej...

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od 1 stycznia 2015 r.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa „o bateriach i akumulatorach” wprowadziła szereg zmian prawnych, które z wyjątkami zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Wśród nowych przepisów znajdują się również takie, które usprawniają działalność wprowadzających niewielkie ilości baterii.