Aktualności prawne

2016

Więcej...

Dodatkowe dane w rejestrze ZSEiE

Do 30 czerwca 2016 roku wprowadzający sprzęt, którzy uzyskali wpis do rejestru ZSEiE przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o zużytym sprzęcie, powinni przekazać do GIOŚ dodatkowe informacje na temat wprowadzanego sprzętu.

Więcej...

Na jakim formularzu sprawozdanie za opakowania?

Od 17 lutego 2016 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i 2016. Dokument zawiera wzór formularza rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej za rok 2015 i 2016.