Akcja Pan Sprzątalski w Błażowej

W styczniu zakończyła się V już edycja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych pt.: Pan Sprzątalski. Tym razem w akcji wzięły udział dzieci z gminy Iwierzyce w województwie podkarpackim. Partnerem V edycji była Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

Głównym celem projektu pt.: Pan Sprzątalski, organizowanego od 2015 roku przez Biosystem Organizację Odzysku Opakowań SA, jest promowanie wśród uczniów postaw przyjaznych środowisku naturalnemu, szczególnie w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz zapobiegania ich powstawaniu

Tematykę odpadów i ich wpływu na środowisko prezentuje dzieciom animowana postać – Pan Sprzątalski. O tym jak należy postępować z odpadami, uczniowie dowiadują się z serii animowanych filmów, wchodzących w skład interaktywnej prezentacji przygotowanej na potrzeby zajęć lekcyjnych w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Wśród materiałów edukacyjnych opracowanych na potrzeby projektu Pan Sprzatalski znalazły się w poszczególnych edycjach: edukacyjne zeszyty ćwiczeń, karty pracy, plakaty, plansze magnetyczne oraz rodzinna gra planszowa o tematyce ekologicznej.

Całość projektu dopełniają ciekawe i inspirujące konkursy ekologiczne uczące dzieci ekologicznego stylu życia, w którym odpady ograniczane są do minimum, a już powstałe przekazywane są do recyklingu.

W ramach V edycji, która odbyła się we współpracy z Gospodarką Komunalną w Błażowej Sp. z o.o., uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach lekcyjnych przeprowadzonych według gotowego scenariusza zajęć. Dla zespołów klasowych zorganizowany został konkurs ekologiczny pt. „Odpadowe, pomysłowe i na nowo wartościowe”, w ramach którego uczniowie przygotowywali prace plastyczne wykonane z odpadów.

Od 2015 roku, w którym odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja Pana Sprzątalskiego, akcja odbyła się w województwach: lubuskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim, a zasady selektywnego pozbywania się odpadów z Panem Sprzatalskim poznawało już ponad 5000 uczniów ze szkół podstawowych!

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pansprzatalski.pl.

Wróć