Czy zaktualizowałeś swój wpis w rejestrze BDO?

Wytwarzający odpady inne niż komunalne w firmie, a więc prowadzący ewidencję odpadów w postaci kart przekazania odpadu (KPO) powinni zaktualizować swój wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wypełniając dział XII w formularzu aktualizacyjnym.

Informacje o BDO oraz obowiązkach przedsiębiorców związanych z powstaniem rejestru były już opisywane w poprzednich wydaniach Newslettera. Przypominamy jedynie, że wniosek o wpis do rejestru powinny złożyć wszystkie firmy, które m.in. wprowadzają na terytorium Polski sprzęt, baterie/akumulatory, pojazdy, itp. [pełna lista podmiotów znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach]. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu, a niezłożenie wniosku o wpis do rejestru czy też wniosku o aktualizację jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach, za które grozi kara aresztu albo grzywny. Dodatkowo zgodnie z art. 194 tej samej ustawy może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Niedziałający komputer, uszkodzona świetlówka, zużyta bateria, przepracowany olej silnikowy czy wybrakowany produkt są odpadami, które mogą pojawić się prawie w każdej firmie. Wytwarzanie odpadów innych niż komunalne wymaga ich ewidencjonowania oraz skutkuje obowiązkiem wpisu do rejestru BDO w dziale XII - „wytwórcy odpadów”. Dział ten zawiera jedną tabelę, która jest stosunkowo prosta do wypełnienia. W pierwszej rubryce trzeba podać miejsce wytwarzania odpadów, którym jest najczęściej adres firmy lub oddziału. Natomiast w drugiej należy wpisać kod i nazwę rodzajów wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Jeżeli odpady wytwarzamy w kilku lokalizacjach tabela powinna zostać powielona o odpowiednią ilość miejsc, w których wytwarzane są odpady.

Obowiązek rejestracji w dziale XII nie dotyczy tylko niewielkiej części przedsiębiorców. Podmioty, które posiadają decyzje środowiskowe: pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, nie muszą uzupełniać przedmiotowego działu. Podobnie firmy, które wytwarzają wyłącznie odpady komunalne, czyli odpady sklasyfikowane zgodnie z katalogiem pod kodem 20.

Źródło:

  1. Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
  2. Artykuł na stronie www: https://polskiautohandel.pl/zmiany-w-bdo-nowe-obowiazki-prowadzacych-warsztat-samochodowy/ (dostęp: 12.07.2019 r.)
  3. https://bdo.mos.gov.pl/web/ (dostęp: 24.07.2019 r.)

Wróć