Finał konkursu ZBIERAJ BATERIE!

12 czerwca zakończyła się siódma już edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE! W tym roku, dzięki wysiłkom nauczycieli i ich podopiecznych, udało się zebrać rekordową ilość ponad 102 tony zużytych baterii! Coraz większa ilość placówek oświatowych z terenu całego kraju aktywny przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W tej edycji czynnie wzięło udział aż 1314 placówek oświatowych.

Zebrane odpady zostaną przekazane do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem SA w Bolęcinie, w którym będą poddane bezpiecznym dla środowiska naturalnego procesom przetwarzania.

Program ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Organizatorem Programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, a Partnerem Programu Biosystem SA.

Szczegółowe informacje o projekcie i oraz szczegółowe wyniki tegorocznej edycji znajdują się na stronie www.zbierajbaterie.pl

Wróć