Minimalne roczne poziomy zbierania elektroodpadów

Pierwszego stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Według dokumentu, będącego aktem wykonawczym do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), minimalny roczny poziom zbiórki zużytych elektrourządzeń będzie w latach 2018-2020 systematycznie wzrastał. Dla elektroodpadów, które powstały ze sprzętu z grup 1 i 2 oraz 4-6, określonych w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej ustawy, poziom ten będzie wynosił:

a. 50% w 2018 roku

b. 55% w 2019 roku

c. 60% w 2020 roku średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju.

Z kolei dla zużytych elektrourządzeń, które powstały ze sprzętu z grupy 3, poziom minimalnego rocznego zbierania będzie wynosił:

a. 55% w 2018 roku

b. 60% w 2019 roku

c. 65% w 2010 roku średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju.

Wiecej informacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1499)

 

Wróć