Szkolenie dla przedsiębiorców na Stadionie Narodowym w Warszawie

12 grudnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja nieodpłatnego szkolenia zorganizowanego przez Grupę Biosystem oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ochrony Środowiska dla wszystkich Klientów wprowadzających sprzęt, opakowania lub baterie.

Mieliśmy okazję spotkać się z naszymi Gośćmi w salach szkoleniowych Stadionu Narodowego w Warszawie.  Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem . Wzięło w nim udział kilkaset osób,  które doceniły merytoryczną stronę prowadzonych wykładów i możliwość spotkania z ekspertami.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania obejmowały nie tylko istotne zmiany dotyczące ustaw, na podstawie których współpracujemy, ale również przedstawiały pełną paletę obowiązków środowiskowych, które dotyczą Przedsiębiorców.  

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami  opakowaniowymi  - zmiany.       
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zmiany.
  • Przegląd i omówienie obowiązków środowiskowych Przedsiębiorców w kontekście zaktualizowanych aktów prawnych:

I. Prawo Ochrony Środowiska:

II. Opłaty za korzystanie ze środowiska

III. KOBIZE

IV. Substancje zubożające warstwę ozonową.

V. Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność wytwórcy odpadów/VI. REACH/VII. Kontrola WIOŚ w firmie: omówienie, przykłady i panel dyskusyjny.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie. Cieszymy się, że coroczne działania edukacyjne i prowadzone szkolenia cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Spotkanie było również okazją do podzielenia się  w kuluarach  wieloma doświadczeniami z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Biosystemu.  Dziękujemy za zaufanie, którym Państwo obdarzyli naszą firmę przez ten czas.

Wróć