Autoryzowany przedstawiciel

Według przepisów ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • producent zagraniczny, o którym mowa w art. 4 pkt 11 lit.a-c, ma prawo wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych wyżej wymienioną ustawą w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta,
  • producent zagraniczny, który na terytorium kraju sprzedaje sprzęt bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ma obowiązek wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela. (art. 26 pkt 2)

Wobec autoryzowanego przedstawiciela stosuje się przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczące wprowadzającego sprzęt.

Kto może być autoryzowanym przedstawicielem?

- osoba fizyczna

- jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

- jednostka prawna mająca siedzibę na terytorium kraju, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wiecej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)