Dla zbierających

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA zaprasza do współpracy w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych następujące podmioty:

  • odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzące instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • gminy organizujące odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • lokalne punkty skupu surowców wtórnych,
  • podmioty zajmujące się zbiórką szkła.

W ramach współpracy oferujemy:

  • bezpośredni skup stłuczki szklanej,
  • bezpośredni skup odpadów wielomateriałowych o kodzie 15 01 05
  • kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie organizacji selektywnych zbiórek odpadów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje na temat odbieranych przez nas opakowań szklanych oraz sposobów magazynowania stłuczki szklanej znajdą Państwo w zakładce o odpadach. Minimum logistyczne w zakresie masy odbieranych opakowań szklanych przez Biosystem Organizację Odzysku Opakowań SA wynosi 25 ton.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji.

KONTAKT:
Dział Recyklingu i Logistyki
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA

tel: (12) 296 66 25
fax: (12) 296 66 24
mailopakowania@biosystem.pl