Elektrosmieciarka.pl

Projekt Elektrosmieciarka.pl skierowany jest do mieszkańców Krakowa, Wrocławia, Katowic oraz miast Górnego Śląska użytkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ramach akcji mieszkańcy wybranych miast mają możliwość bezpłatnego pozbycia się zużytego sprzętu AGD/RTV bezpośrednio z miejsca zamieszkania. Nie wychodząc z domu można telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.elektrosmieciarka.pl zgłosić zamiar pozbycia się niepotrzebnych elektroodpadów.

Projekt Elektrosmieciarka.pl jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Włącz Eco Wyobraźnię", której celem jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie właściwego pozbywania się wybranych grup odpadów. Ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy do grupy odpadów niebezpiecznych, zebrane w ramach Elektrosmieciarki urządzenia, zostają dostarczone do specjalistycznego zakładu przetwarzania.

Publikowane i kolportowane w ramach projektu materiały edukacyjne (plakaty, ulotki) informują o możliwości i sposobie bezpiecznego dla środowiska przekazania odpadów powstających z urządzeń elektrycznych elektronicznych.

Organizatorem projektu Elektrosmieciarka.pl jest Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem SA.

Szczególowe informacje na temat mobilnej elektrośmieciarki dostępne są na stronie internetowej projektu www.elektrosmieciarka.pl

Elektrośmieciarka