Formularze do pobrania

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU:

  • KPO (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1973)
  • KPO (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1673) - uchylony

WZÓR EWIDENCJI ODPADU:

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU:

Do wniosku składanego w GIOŚ należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej.

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA: