Harmonogram

Akcje zrealizowane:

22 września 2017 r. - Podhalańskie Dni Recyklingu III edycja

1 października - 24 listopada 2016 r. - Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu V edycja

9 lipca 2016 r. - Podhalańskie Dni Recyklingu II edycja

20 października - 18 grudnia 2015 r. - Podhalańskie Dni Elektrorecyklingu I edycja

5 października - 26 listopada 2015 r - Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu IV edycja

20 października - 21 listopada 2014 - Warszawskie Dni Elektrorecyklingu I edycja

8 października - 2 grudnia 2014 - Krakowskie Dni Elektrorecyklingu I edycja

24 września - 30 października 2014 - Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu III edycja

9 października - 14 listopada 2013 - Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu II edycja

15-20 września 2012 - Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu I edycja

Szczegółowe harmonogramy akcji na stronie www.dnielektrorecyklingu.pl