Interpretacje Ministerstwa Środowiska

Interpretacja Ministerstwa Środowiska z dnia 21.07.2016 r.  w zakresie klasyfikacji sprzętu oświetleniowego w postaci diod elektroluminescencyjnych LED.

Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.