Klasyfikacja sprzętu elektrycznego

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 15 września 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 1688) określa grupy sprzętu, podlegające przepisom ustawy.

  • Od 1 stycznia 2016 roku do 30 grudnia 2017 roku

przepisom ustawy o zużytym sprzęcie podlegają grupy sprzętu wskazane w załączniku nr 6 do ustawy,

  • od 1 stycznia 2018 roku

przepisom ustawy o zużytym sprzęcie będzie podlegało 6 grup sprzętu wyszczególnionych w załączniku nr 1 do ustawy.