Klasyfikacja sprzętu oświetleniowego

Przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grupy sprzętu oświetleniowego:

- oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
- proste lampy fluorescencyjne
- kompaktowe lampy fluorescencyjne
- wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
- lampy sodowe niskoprężne
- diody elektroluminescencyjne (LED) - traktowane jako źródła światła
- pozostały sprzęt oświetleniowy do  celów rozprowadzania lub regulacji światła, z wyjątkiem żarówek żarnikowych

  • Od 1 stycznia 2018 roku (w związku z nowym podziałem sprzętu na grupy) przepisom ustawy o „zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” podlegają LAMPY, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy.

Przykładowe rodzaje lamp:

- proste  lampy fluorescencyjne
- kompaktowe lampy fluorescencyjne
- lampy fluorescencyjne
- wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
- niskoprężne lampy sodowe
- diody elektroluminescencyjne (LED)

Więcej:
Klasyfikacja sprzętu oświetleniowego typu LED do odpowiedniej grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego – interpretacja Ministerstwa Środowiska z dn. 23.11.2015 r.