Kontakt

Koordynator akcji edukacyjnych i PR:

Katarzyna Ombach
tel: (12) 296 66 25
mail katarzyna.ombach@biosystem.pl