Koszty Gospodarowania Odpadami

Jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał dystrybutorom informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, należy również z chwilą sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego udostępnić jego nabywcom powyższą infromację.

Źródło: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, POZ. 1688)