Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) (http://isap.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) (http://isap.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015 poz. 1688) (http://isip.sejm.gov.pl/)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie. (Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1092) - obowiąz. do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw. (http://isip.sejm.gov.pl/)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. (Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649) - obowiązuje do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw. (http://isip.sejm.gov.pl/)