Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) (http://isap.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  (Dz.U. 2013 poz. 888) (http://isap.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015 poz. 1688) (http://isip.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) (http://isip.sejm.gov.pl/)