Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu

PUNKT SPRZEDAŻY

  • W przypadku zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla gospodarstw domowych, w miejscu sprzedaży można bezpłatnie pozostawić zużyty sprzęt, o ile jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • Dystrybutor dostarczając sprzęt dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu z miejsca dostawy, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • W jednostkach handlu detalicznego, których powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400 m2 poświęconych sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych, można bezpłatnie pozostawić zużyty sprzęt dla gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego elektrourządzenia, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

PUNKT SERWISOWY

  • Prowadzący punkt serwisowy obowiązany jest do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli jego naprawa okaże się niemożliwa ze względów techicznych lub jeżeli właściciel uzna, iż naprawa jest dla niego nieopłacalna.