O akcji

Pomysł na realizację projektu Dni Elektrorecyklingu powstał w odpowiedzi na alarmujące dane statystyczne o ilości elektroodpadów zalegających na polskich wysypiskach. Niepokojące informacje o szkodliwym wpływie zużytych elektrourządzeń na środowisko naturalne, pesymistyczne prognozy na kolejne lata, zakładające systematyczny wzrost masy elektroodpadów o 5% rocznie oraz niewłaściwe praktyki w zakresie wyrzucania odpadów niebezpiecznych stały się bodźcem do zorganizowania akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej.

Głównym celem Dni Elektrorecyklingu jest edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należącego do grupy odpadów niebezpiecznych, które ze względu na obecność substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, wymagają właściwego zagospodarowania.

W ramach trwających około miesiąca Dni Elektrorecyklingu na terenie wybranego miasta realizowane są działania o charakterze edukacyjnym, do których należą m.in. konkursy dla szkół (np. gra miejska), wystawy edukacyjne, koncerty, happeningi oraz inne niestandardowe projekty (np. prowokacja ekologiczna).

Pierwsza edycja Dni Elektrorecyklingu zrealizowana została w październiku 2012 roku we Wrocławiu. Akcja okazała się wielkim sukcesem. Działania zrealizowane w ramach programu zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez mieszkańców Wrocławia (najszerszą grupą uczestników była młodzież szkolna – w zorganizowanych konkursach udział wzięła co trzecia placówka), jak również media (relacje a przebiegu Akcji emitowano w kilku stacjach telewizyjnych, ukazały się obszerne artykuły prasowe i wyemitowano szereg audycji radiowych). W efekcie Dni Elektrorecyklingu przyczyniły się do zwycięstwa Miasta Wrocławia w konkursie „Gmina przyjazna recyklingowi” w 2013 roku.

Więcej o akcji na stronie www.dnielektrorecyklingu.pl

Wystawa edukacyjna prezentowana na Rynku we Wrocławiu podczas Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu 2012.