Odbiór ZSEiE

Procedura odbioru zużytego elektrosprzętu od Klientów BIOSYSTEM Elektrorecykling SA

 • zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Po zgromadzeniu zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego Klient wypełnia formularz Zgłoszenia odpadów do odbioru i przesyła go na adres e-mail: recykling@biosystem.pl lub numer faksu (12) 296 76 50, 296 66 24.

 • potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

BIOSYSTEM Elektrorecykling SA potwierdza poprawnie wypełniony formularz Zgłoszenia odpadów i uruchamia procedurę odbioru, która trwa do 10 dni roboczych. Minimum logistyczne zgłaszanego odpadu wynosi 500 kg. Gdy masa zgłaszanych do odbioru elektroodpadów wynosi od 50 do 500 kg, procedura odbioru może potrwać do 20 dni roboczych.

 • odbiór elektroodpadów

BIOSYSTEM Elektrorecykling SA przesyła informacje o terminie oraz firmie odbierającej zgłoszoną masę elektroodpadów. W przypadku mniejszej ilości zużytego elektrosprzętu (do 50 kg) BIOSYSTEM Elektrorecykling SA może wskazać punkt nieodpłatnego odbioru zgłaszanego odpadow.

 • karta przekazania odpadów

Klient wypełnia Kartę Przekazania Odpadów. W przypadku braku możliwości określenia przez Klienta masy przekazywanych elektrodpadów, firma odbierająca zużyty elektrosprzęt samodzielnie wystawi KPO.

W celu ułatwienia Państwu przygotowania karty przekazania odpadu, przedstawiamy poniżej listę najczęściej występujących kodów odpadów wraz z przykładami zużytego elektrosprzętu, którego dany kod dotyczy.

Kody odpadów odbieranych od firm:

 • 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)
 • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. monitory, telewizory, zasilacze UPS, urządzenia zawierające rtęć, świetlówki liniowe oraz energooszczędne, lampy wyładowcze)
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.)


Kody odpadów odbieranych z gospodarstw domowych:

 • 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki liniowe oraz energooszczędne)
 • 20 01 23* - urządzenia zawierające freony (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)
 • 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (np. monitory, telewizory, kuchenki i ogrzewacze z izolacją azbestową)
 • 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* (np. np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.).


* Zużyte elektrourządzenie należy do grupy odpadów niebezpiecznych.