Odbiór ZSEiE

Procedura odbioru zużytego elektrosprzętu od Klientów BIOSYSTEM Elektrorecykling SA

 • zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Po zgromadzeniu zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego Klient wypełnia formularz Zgłoszenia odpadów do odbioru i przesyła go na adres e-mail: recykling@biosystem.pl lub numer faksu (12) 296 76 50, 296 66 24.

 • potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

BIOSYSTEM Elektrorecykling SA potwierdza poprawnie wypełniony formularz Zgłoszenia odpadów i uruchamia procedurę odbioru, która trwa do 20 dni roboczych. Minimum logistyczne zgłaszanych elektroodpadów wynosi 150 kg.

 • odbiór elektroodpadów

BIOSYSTEM Elektrorecykling SA przesyła informacje o terminie oraz firmie odbierającej zgłoszoną masę elektroodpadów. W przypadku mniejszej ilości zużytego elektrosprzętu warunki odbioru będą ustalane indywidualnie.

 • karta przekazania odpadów

Klient wystawia Kartę Przekazania Odpadów poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie BDO https://bdo.mos.gov.pl. Konieczne jest wystawienie jej najpóźniej w dniu rozpoczęcia transportu, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia i otrzymaniu niezbędnych danych od firmy odbierającej. Klient określa szacunkową wagę odbieranych odpadów oraz wskazuje odpowiedni kod odpadu, którego odbiór dotyczy. Dane te zostaną zweryfikowane przez firmę odbierającą zużyty elektrosprzęt po odbiorze, o czym Klient zostanie poinformowany i poproszony o naniesienie niezbędnych zmian w systemie BDO.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak poprawnie wystawić KPO w systemie BDO znajdziecie Państwo TUTAJ.

W celu ułatwienia Państwu przygotowania karty przekazania odpadu, przedstawiamy poniżej listę najczęściej występujących kodów odpadów wraz z przykładami zużytego elektrosprzętu, którego dany kod dotyczy.

Kody odpadów odbieranych od firm:

 • 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)
 • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. monitory, telewizory, zasilacze UPS, urządzenia zawierające rtęć, świetlówki liniowe oraz energooszczędne, lampy wyładowcze)
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.)


Kody odpadów odbieranych z gospodarstw domowych:

 • 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki liniowe oraz energooszczędne)
 • 20 01 23* - urządzenia zawierające freony (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)
 • 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (np. monitory, telewizory, kuchenki i ogrzewacze z izolacją azbestową)
 • 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* (np. np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.).


* Zużyte elektrourządzenie należy do grupy odpadów niebezpiecznych.