Organizatorzy

Akcję organizują i finansują spółki z Grupy Biosystem.
W poszczególnych edycjach wspierają nas partnerzy lokalni (firmy, urzędy, instytucje).
Szczegóły dotyczące partnerów dostępne są na stronie internetowej Dni Elektrorecyklingu.