Profil działalności

BIOSYSTEM Elektrorecykling SA to profesjonalna organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, działająca na gruncie ustawy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. (Dz.U. 2015 poz. 1688) Założona w 2006 roku spółka przejmuje od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek zbiórki i przetwarzania odpadów powstających z zużytego elektrosprzętu. W imieniu swoich Klientów organizacja przeprowadza publiczne kampanie edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz sporządza wymagane ustawowo sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z wymogami ustawy oraz dla bezpieczeństwa Klientów, kapitał zakładowy BIOSYSTEM Elektrorecykling SA wynosi 5 mln zł i w całości pokryty jest wkładem pieniężnym, niepochodzącym z pożyczek, kredytów oraz nie jest obciążony w jakikolwiek inny sposób. Wszystkim Klientom spółka gwarantuje całkowitą poufność przekazywanych danych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy „o zużytym sprzęcie” za pośrednictwem BIOSYSTEM Elektrorecykling SA przynosi przedsiębiorcom odczuwalne efekty ekonomiczne. Koszty współpracy z Organizacją są znacząco mniejsze niż wymagane ustawowo zabezpieczenie finansowe, które należy wnieść w przypadku samodzielnego wypełniania obowiązków.

W celu realizacji przejętych zobowiązań BIOSYSTEM Elektrorecykling SA posiada własną, efektywną sieć zbierania zużytego elektrosprzętu oraz aktywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność w zakresie recyklingu i przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Partnerami biznesowymi organizacji są przedsiębiorstwa z całej Polski, w tym recyklerzy, gminy oraz firmy zbierające i przetwarzające elektroodpady.

Wieloletnie doświadczenie, kompleksowa oferta oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, iż BIOSYSTEM Elektrorecykling SA jest obecnie jedną z największych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Według raportu GIOŚ spółka zawarła w 2013 roku największą liczbę umów z wprowadzajacymi sprzęt elektryczny i elektroniczny. O przewadze konkurencyjnej spółki decyduje również możliwość wykorzystywania infrastruktury oraz technologii Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie.

Uruchomiony w 2013 roku Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego należy do  spółki BIOSYSTEM SA, która wraz z BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz BIOSYSTEM Organizacją Odzysku Opakowań SA, tworzą powiązaną kapitałowo Grupę BIOSYSTEM SA.

Więcej o Grupie Kapitałowej BIOSYSTEM SA

W celu zapewnienia swoim Klientom najwyższych standardów obsługi, świadczonych podczas przejmowania obowiązku zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, BIOSYSTEM Elektrorecykling SA wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.