Filmy edukacyjne

W roku szkolnym 2010/2011 we współpracy firm Tesco Polska Sp. z o.o., Tetra Pak oraz organizacji odzysku Biosystem Elektrorecykling SA powstał projekt edukacyjny dla szkół, będący uzupełnieniem programu dydaktycznego w zakresie edukacji ekologicznej. Do około 15 tysięcy szkół zostały rozesłane płyty CD zawierające informacje na temat prawidłowego pozbywania się wybranych grup odpadów, z uzasadnieniem roli jaką we współczesnym świecie pełni świadomośd ekologiczna.

Kontynuowany w kolejnych latach szkolnych program edukacyjny, zawiera aktualizowane oraz uzupełniane treści na temat konieczności selektywnego pozbywania się odpadów. Atrakcyjnie wydany na płytach CD materiał dydaktyczny utrwala i systematyzuje wiedzę uczniów z zakresu wybranych zagadnieo ekologicznych.

Barwne prezentacje multimedialne przygotowane w postaci filmów, testów sprawdzających oraz quizów, wprowadzają uczniów w tematykę prawidłowej gospodarki odpadami – począwszy od momentu selektywnego wyrzucenia odpadu, jego przetworzenia, recyklingu i odzysku surowców oraz unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych. Najnowsza, czwarta edycja programu zawiera m.in. film edukacyjny nakręcony w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektrycznego w Bolęcinie należącego do spółki Biosystem SA. Szacuje się, iż materiały edukacyjne znajdujące się na czterech edycjach płyt CD, obejrzało łącznie około milion dzieci.

ekologia cd

Partnerzy programu:

Partnerzy programu