Opłata recyklingowa od torebek foliowych

Z dniem 1 stycznia 2018 r. została wprowadzona nowa opłata nazwana opłatą recyklingową.

Podstawę wprowadzenia tej opłaty stanowi ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056). Wprowadzenie opłaty recyklingowej wynika z obowiązku dostosowania przepisów polskiej ustawy do dyrektywy unijnej. Opłata recyklingowa ma charakter opłaty publicznoprawnej i stanowi dochód budżetu państwa. Przekazywana jest ona do dnia 15 marca następnego roku, w konsekwencji w przypadku pobierania od klientów opłaty recyklingowej począwszy od roku 2018 przedsiębiorca ma obowiązek przekazać całość opłaty pobranej w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. dopiero do 15 marca 2019 r. Na chwilę obecną nie zostały jeszcze określone zasady wnoszenia tej opłaty (nie został podany właściwy numer rachunku bankowego).

Za co jest pobierana opłata?

Opłata recyklingowa pobierana jest od nabywającego produkty w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Torba na zakupy z tworzywa sztucznego to torba przeznaczona do pakowania zakupów, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonana z tworzywa sztucznego, która jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. W konsekwencji nie są objęte nową opłatą przykładowo torby papierowe lub w pełni biodegradowalne (nie zawierające dodatków z tworzywa sztucznego). Podlegają natomiast opłacie tzw. oksydegradowalne torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które przyspieszają rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty.

Ustawa wprowadza dwa rodzaje toreb na zakupy:

- lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są wyprodukowane z materiału o grubości poniżej 50 mikrometrów;
- bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym należy zauważyć, że nie jest w tym względzie decydująca jedynie grubość materiału, ale także przeznaczenie. Bardzo lekkie torby, które są oferowane klientom ze względów higienicznych lub udostępniane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, są wyłączone spod opłaty recyklingowej. Natomiast opłacie recyklingowej podlegają torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów przeznaczone do pakowania przykładowo: śrubek, nakrętek, kołków w sklepach typu DIY lub torby, które służą do opakowania mrożonek zafoliowanych (w tym przypadku folia pełni funkcję podstawowego opakowania).

Kto pobiera opłatę recyklingową?

Opłatę recyklingową zobowiązany jest pobrać przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Na obecną chwilę nie ma w ustawie definicji jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Kwestia ta niewątpliwie będzie przedmiotem wyjaśnień urzędowych. W naszej ocenie, podmiot wysyłający do klienta towary zapakowane w torebkę foliową (np. sprzedaż żywności na odległość przez hurtownika) jest zobowiązany do pobrania od klienta opłaty recyklingowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Ochrony Środowiska, prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Nie może, w konsekwencji, nie pobrać opłaty od klienta, a opłatę recyklingową za wydane torby uiścić samodzielnie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20 000 zł.

Jaka jest wysokość opłaty recyklingowej?

Opłata recyklingowa ustalana jest przez Ministra Ochrony Środowiska w drodze rozporządzenia, przy czym zgodnie z ustawą nie może ona przekroczyć stawki 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. W chwili obecnej, stawka została ustalona w kwocie 20 groszy. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu może sprzedawać torby na zakupy w kwocie wyższej niż 20 groszy lub nawet 1 zł (cena jest ustalana dowolnie przez przedsiębiorcę), a w ramach ceny stosowanej przez takiego przedsiębiorcę część kwoty ponoszonej przez klienta będzie stanowiła opłatę recyklingową.

Wymagania związane z pobieraniem opłaty recyklingowej

Nie istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb, pobranych opłat recyklingowych, rozliczania pobranych opłat na odrębnych kontach oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów. Nie ma również obowiązku informowania klienta o wysokości opłaty recyklingowej. Klient natomiast powinien być poinformowany o cenie sprzedaży torby foliowej na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o cenie i przepisów konsumenckich stosowanych do wszystkich innych towarów sprzedawanych w sklepie.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy, dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł). W konsekwencji, od sprzedaży torb foliowych na zakupy również w części opłaty recyklingowej należy naliczyć podatek VAT, zaś ewidencjonowanie sprzedaży toreb odbywa się bez zmian w stosunku do dotychczasowego okresu.

Zgodnie ze zmianami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., opłata recyklingowa za torby foliowe będzie stanowiła dla przedsiębiorcy przychód w momencie pobrania opłaty (co do zasady sprzedaży torby), zaś koszt uzyskania przychodu dopiero z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego. W konsekwencji, docelowo ta opłata ma mieć charakter neutralny dla przedsiębiorców również w zakresie podatku dochodowego.

Wróć