Zbiórki elektroodpadów

Zbiórka i transport zużytych elektrourządzeń organizowane przez nas na terenie gmin i dużych miast odbywają się w ramach prowadzonej od 2011 roku kampanii informacyjno-edukacyjnej Włącz Eco Wyobraźnię, której głównym celem jest promowanie proekologicznych zachowań w zakresie właściwego postępowania z elektroodpadami. Znaczącym obszarem naszych działań objęte są województwa małopolskie, śląskie, część świętokrzyskiego oraz opolskiego.

Do współpracy w ramach prowadzonej kampanii zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy, które znajdują się w obrębie naszych działań. Posiadając wieloletnie doświadczenie w gospodarce wybranymi rodzajami odpadów, jak również dysponując własnym zapleczem technicznym oraz wymaganymi zezwoleniami na zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytego elektrosprzętu, jesteśmy wiarygodnym partnerem zapewniającym na terenie gmin realizację obowiązku prawidłowego zagospodarowania elektroodpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

Plakat

Współpracującym z nami gminom i miastom zapewniamy:

  • materiały informacyjne promujące zbiórkę elektrourządzeń (plakaty, ulotki),
  • organizację zbiórki elektroodpadów we wskazanym przez gminę miejscu i terminie lub poprzez inny dogodny dla gminy sposób zbiórki
  • transport zebranego sprzętu do Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie (posiadamy wymagane prawem zezwolenia),
  • potwierdzenie przeprowadzonej zbiórki na terenie gminy (Karta Przekazania Odpadu)
  • gadżety o tematyce ekologicznej

Sposoby zbiórki elektroodpadów uwzględniające specyfikę terenu, zabudowę mieszkalną oraz preferencje mieszkańców:

  • zbiórka metodą tzw. wystawki, podczas której mieszkańcy wystawiają sprzęt przed posesję do ustalonej godziny (metoda preferowana w gminach wiejskich),
  • zbiórka punktowa, podczas której samochód czeka w kolejnych punktach o określonych godzinach (metoda preferowana w gminach miejskich),
  • w gminach miejsko-wiejskich organizujemy zbiórki łączone, podczas których w zależności od zabudowy odbiór sprzętu odbywa się metodą wystawki lub punktową.

Kontakt:
Koordynator Zbiórek ZSEiE
tel: 12 296 76 46
email: elektroodpady@biosystem.pl