Zgłoś do odbioru zużyte baterie

Baterie

Uwaga! Jedna paczka powinna ważyć nie mniej niż 20 kg i nie więcej niż 30 kg.

Miejsce odbioru
Odbiór
Osoba kontaktowa na miejscu odbioru

* pola obowiązkowe