Zgłoś do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jednorazowe przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Tel: 12 292 66 66
mailelektroodpady@biosystem.pl

Stała współpraca w zakresie odbiorów ZSEiE:
Dział Zakupów ZSEiE
Tel: 12 296 76 46
mailelektroodpady@biosystem.pl