Grupa Kapitałowa BIOSYSTEM

W 2007 roku spółka BIOSYSTEM SA rozpoczęła strategię budowania Grupy Kapitałowej, działającej w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Aktualnie BIOSYSTEM SA posiada akcje w dwóch spółkach: BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA (100% udziałów), założonej w 2006 r. oraz Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA (100% udziałów), która rozpoczęła działalność w 2002 r. Poprzez swoje udziały BIOSYSTEM SA jest spółką dominującą w Grupie oraz ma znaczący wpływ na kształtowanie jej procesów, kapitałów oraz zasobów.