Aktualności prawne

Jak informować o nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu?

Sprzedający (dystrybuujący) sprzęt elektryczny i elektroniczny, powinni poinformować klientów o możliwości oddania zużytego sprzętu przy zakupie nowego. Przepisy ustawy o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015 poz. 1688) regulują jakie informacje należy przekazywać konsumentom i gdzie należy je umieścić.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w art. 37 określa obowiązki dystrybutorów (sprzedawców sprzętu) w zakresie odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu (dystrybucji) muszą w punkcie sprzedaży nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego, o ile sprzęt ten jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Podobnie w miejscu dostawy powinny postępować firmy, które dostarczają sprzęt do klienta. Dodatkowo sklepy wielkopowierzchniowe (posiadające powierzchnię sprzedaży sprzętu powyżej 400 m2) są zobowiązane do przyjęcia każdego sprzętu małogabarytowego (zewnętrzne wymiary urządzenia poniżej 25 cm), bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wszyscy dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bez względu na wielkość prowadzonych przez nich jednostek handlowych lub sposób sprzedaży mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o obowiązkach dystrybutorów w zakresie zbierania zużytego sprzętu. To oznacza, że każdy sprzedawca sprzętu powinien umieścić taką informację w pełnym zakresie, np. dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, który nie prowadzi dużej jednostki handlowej (o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych), musi również informować o możliwości nieodpłatnego oddania małego zużytego sprzętu w sklepach wielkopowierzchniowych. Firmy prowadzące sprzedaż internetową powinny taką informację umieścić na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Kontrolę przestrzegania przez dystrybutorów (sprzedawców) przepisów dotyczących umieszczania informacji dla klientów o możliwości oddania zużytego sprzętu sprawuje Inspekcja Handlowa.

źródło:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)

Aktualności prawne