Aktualności prawne

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie torebek foliowych

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zobowiązany jest sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przesunięte zostały terminy na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

Pierwsze roczne sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych, przedsiębiorca powinien złożyć za 2019 rok wyłącznie w formie elektronicznej do 11 września 2020 r., za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl.

Sprawozdanie jest składane za okres:

  • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (do 49 mikrometrów)
  • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

W przypadku prowadzenia jednostek handlu detalicznego lub hurtowego na terenie więcej niż jednego województwa należy wprowadzić dane zbiorcze dla wszystkich jednostek handlu detalicznego lub hurtowego w danym województwie, wysyłając sprawozdanie oddzielnie do właściwego marszałka województwa.

W celu spełnienia powyższego obowiązku należy wypełnić tabelę nr 4 w dziale II Opakowania Sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami.

Tabela nr 4 zawiera następujące sekcje:

Informacja o nabytych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:

  • torby lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.],
  • torby lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.],
  • pozostałe [szt.].

Informacja o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:

  • torby lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.],
  • torby lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.],
  • pozostałe [szt.].
Aktualności prawne