Aktualności prawne

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Przedsiębiorcy wytwarzający opakowania, przywożący z zagranicy puste opakowania, wywożący za granicę opakowania i produkty w opakowaniach, a także prowadzący sklepy lub hurtownie, którzy nabywają i wydają torby na zakupy z tworzywa sztucznego są zobowiązani do 15 marca 2021 roku złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO za 2020 r.

Według przepisów art. 73 i 76 ustawy o odpadach przedsiębiorcy:

 1. wytwarzający puste opakowania,
 2. przywożący z zagranicy puste opakowania,
 3. wywożący za granicę puste opakowania oraz opakowania, w których wywieziono za granicę produkty,
 4. prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce

zobowiązani są do 15 marca 2021 roku złożyć za rok 2020 sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO (zakładka „SPRAWOZDAWCZOŚĆ”).

----------------------------

Wymienieni przedsiębiorcy powinni przede wszystkim uzupełnić dział I pn. „Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych” oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności tabele od 1. do 4. w dziale II pn. „Opakowania” sprawozdania.

Tabela 1 pn. „Informacja o wytworzonych opakowaniach”

Należy zaznaczyć rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane opakowanie, a następnie wprowadzić informacje o masie wytworzonych opakowań:

 1. jednorazowych w tonach [Mg],
 2. wielokrotnego użytku w tonach [Mg],
 3. ogółem w tonach [Mg],

oraz w stosownych przypadkach dodać informację o:

 1. przekroczonych maksymalnych sumach zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu (masa opakowań, w których przekroczono maksymalną sumę zawartości w tonach [Mg]), najwyższej rzeczywistej wartość sumy zawartości [mg/kg],
 2. toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań (masa opakowań, w których występuje toksyczność lub zagrożenia w tonach [Mg]), klasie zagrożenia.

W przypadku wytwarzania lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego trzeba podać informację o ilości (w szt.) wytworzonych toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów oraz o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów.

Tabela 2 pn. „Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach”

Należy podać analogiczne informacje jak dla sprawozdania w tabeli 1, z tą różnicą, że przedsiębiorca uzupełnia rubryki dotyczące przywiezionych z zagranicy opakowań, a nie wytworzonych.

Tabela 3 pn. „Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach”

Przedsiębiorca uzupełnia informacje dotyczące masy (w tonach) wywiezionych za granicę pustych opakowań oraz opakowań, w których wywieziono za granicę produkty z uwzględnieniem rodzaju materiału, z jakiego zostało wykonane opakowanie oraz masy opakowań, które zostały w sprawozdaniu podzielone na jednorazowego, wielokrotnego użytku oraz ogółem.

Tabela 4 przeznaczona dla prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce

Należy uzupełnić dane dotyczące województwa, do którego składane jest sprawozdanie oraz informacje o ilości sztuk nabytych, a następnie wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, z rozróżnieniem na torby:

 1. lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.],
 2. lekkich o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów [szt.],
 3. pozostałych – o grubości materiału od 50 mikrometrów [szt.].

Uwaga
W poprzednim wydaniu newslettera z dnia 28 lipca 2020 r., w artykule „Sprawozdawczość opakowaniowa BDO” przedstawiono sposób uzupełniania sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, na przykładzie podmiotu eksportującego opakowania.

Aktualności prawne