Aktualności

Grupa Biosystem partnerem specjalnym 15. Konferencji pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”.

W dniach 30-31 stycznia 2024 roku wzięliśmy udział w 15 konferencji poświęconej „Selektywnej Zbiórce, Segregacji i Recyklingowi Odpadów” organizowanej przez Abrys sp. z o.o., w Łochowie. Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon w branży odpadowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko wysłuchać bardzo ciekawych wykładów czy dyskusji, ale także „na gorąco” zadawać prelegentom pytania. Na konferencji zostały poruszone fundamentalne kwestie z zakresu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów oraz wyzwań, jakie stoją przed branżą w świetle nowych przepisów.

Główne zagadnienia, które złożyły się na agendę spotkania to:

  • ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
  • system kaucyjny,
  • recykling papieru i opakowań wielomateriałowych,
  • rynek surowców w Polsce – efektywność zagospodarowania i koszty,
  • centra recyklingu i PSZOKi jako kluczowe elementy gminnego systemu zbiórki
    i przetwarzania odpadów,
  • praktyczne zagadnienia selektywnej zbiórki i recyklingu wybranych frakcji i grup odpadów,
  • wizyta na instalacji recyklingu opakowań wielomateriałowych.


Jako Partner Specjalny spotkania bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Mieliśmy możliwość nie tylko wystawienia swojego stoiska czy wystąpienia, ale także wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym.

W sesji pt. „System kaucyjny, ROP i Rozporządzenie PPWR”, swoją prelekcję wygłosił Krzysztof Hornicki – dyrektor ds. rozwoju – i zaprezentował system kaucyjny „Zwrotka”. System Kaucyjny Zwrotka S.A. to pierwszy polski podmiot reprezentujący, ustanowiony przez Biosystem SA oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ochrony Środowiska. „Zwrotka” zgodnie z nowymi przepisami prawnymi odpowiada na potrzeby przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach.

System kaucyjny, ROP i rozporządzenie PPWR były przedmiotem merytorycznego panelu dyskusyjnego, w którym zasiadł także Krzysztof Hornicki.

Uczestnikom konferencji dziękujemy za tłumne odwiedzenie naszego stoiska, możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz odbycia wielu ważnych rozmów.

Aktualności