Aktualności

Nowe przepisy UE gwarantujące konsumentom prawo do naprawy

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawie konsumentów do naprawy. Według nowych przepisów producenci będą zobowiązani oferować klientom szybkie i atrakcyjne cenowo usługi naprawy zakupionego urządzenia. Z kolei konsumenci powinni mieć dostęp do części zamiennych, narzędzi, jak również towarów odnowionych.

 
Źródło: YouTube

Każdego roku w UE powstaje 35 milionów ton odpadów z produktów nadających się do naprawy. Tymczasem według badań Eurobarometru z 2020 roku około 77% konsumentów w UE wolałoby naprawić swoje zepsute urządzenie, niż wyrzucić.

Wśród produktów, które można przekazać do naprawy, są urządzenia elektryczne i elektroniczne, będące jednocześnie najszybciej rosnącym strumieniem odpadów w UE. Jedną z głównych przyczyn takiej tendencji jest m.in. takie projektowanie urządzeń, aby po pewnym czasie ulegały awarii lub nie nadawały się do naprawy.

Prawo do naprawy

W kwietniu 2024 roku, po wieloletnich staraniach, Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawie konsumentów do naprawy, której głównym celem jest ograniczanie ilości powstających odpadów oraz korzystanie z produktów w sposób bardziej zrównoważony i zasobooszczędny.

Według jednego z posłów Parlamentu Europejskiego – René Repasi (S&D, Niemcy):

„Prawo konsumentów do naprawy produktów stanie się teraz rzeczywistością. Łatwiej i taniej będzie coś naprawić, niż kupić nową, drogą rzecz”.

Obowiązki informacyjne

Według dyrektywy, producenci będą zobowiązani do informowania klientów o możliwości naprawy danego urządzenia. Co więcej, mają również oferować szybką i korzystną cenowo usługę naprawy. Ponadto urządzenia, które podczas gwarancji będą wymagały naprawy, zostaną objęte dodatkowym okresem gwarancji.

Aby zachęcić konsumentów do korzystania z usług naprawy, nowe przepisy przewidują, że na czas naprawy możliwe będzie wypożyczenie urządzenia zastępczego. Natomiast jeśli naprawa okaże się nieopłacalna, konsumenci będą mieli możliwość zakupu urządzenia odnowionego.

Platforma internetowa i części zamienne

W nawiązaniu do nowych przepisów uruchomiona zostanie europejska platforma internetowa, na której będzie można odnaleźć lokalny punkt napraw w danym kraju, jak również odszukać sprzedawców oferujących urządzenia odnowione.

Producenci będą mieli obowiązek udostępniania w rozsądnych cenach części zamiennych oraz potrzebnych do naprawy narzędzi. Zakazane będzie stosowanie klauzul umownych i oprogramowania utrudniającego naprawę danego urządzenia. Ponadto niezależne serwisy będą mogły stosować części zamienne z drugiej ręki lub drukowane w 3D.

Dalsze kroki

Po oficjalnym zatwierdzeniu dyrektywy przez Radę UE, dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na wdrożenie jej przepisów do swojego ustawodawstwa.

Amalia Gajec (edukacja@biosystem.pl)

Bibliografia:

  1. Prawo do naprawy: działania UE dla ułatwienia napraw, https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20220331STO26410/prawo-do-naprawy-dzialania-ue-dla-ulatwienia-napraw, (dostęp: 22.05.2024 r.).
  2. Prawo do naprawy łatwiejszą i atrakcyjniejszą opcją dla konsumentów,  https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20590/prawo-do-naprawy-latwiejsza-i-atrakcyjniejsza-opcja-dla-konsumentow (dostęp: 22.05.2024 r.).
Aktualności