Aktualności prawne

 

2023

Od 1 stycznia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Według rozdziału 6a ustawy o odpadach konieczna będzie ich selektywna zbiórka, odbiór oraz sortowanie na określone frakcje. 

Od 1 października 2023 roku obowiązuje nowy instrument polityki klimatycznej UE w postaci granicznej opłaty węglowej, czyli CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanizm). W artykule wyjaśniamy na czym polegają nowe przepisy oraz kto będzie zobowiązany wykupić certyfikat CBAM. 

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. 

Dnia 13 października 2023 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzą system kaucyjny dla jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l. 

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii (UE) 2023/1542. Nowe uregulowania dotyczą nie tylko etapów zagospodarowywania odpadów powstałych z baterii, ale również zasad ich produkcji i użytkowania. 

W dniu 24 maja br weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Jakie przepisy zaczynają obowiązywać w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów z tworzyw sztucznych? 

W dniu 9 marca br. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Tym aktem prawnym dokonana zostanie transpozycja wymagań zawartych w Dyrektywie SUP. Jakie zmiany czekają producentów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych? Jak oznakowane będą musiały być niektóre produkty z plastiku? I jakie obowiązki środowiskowe czekają branżę rozlewniczą? 

Prezentujemy wykaz wybranych deklaracji środowiskowych, których termin złożenia upływa w okresie luty-marzec. Jednocześnie terminarz ten dotyczy wyłącznie sprawozdań, których nie wykonuje Biosystem na podstawie zawartej umowy dotyczącej wprowadzania do obrotu. 

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia mającego na celu powstrzymanie rosnącej ilości odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie poziomów ich recyklingu. Zakazane będzie stosowanie niektórych rodzajów zbędnych opakowań, a konsumenci otrzymają jasne wskazówki, z czego wykonane jest dane opakowanie i do którego pojemnika powinno trafić, gdy stanie się odpadem.