Przesunięcie terminów składania sprawozdań do BDO za rok 2019

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,zostały przesunięte terminy składania sprawozdań za 2019 r.:

 - do 11 września 2020 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wytwarzanych opakowań (dawny OPAK 1), importowanych pustych opakowań (dawny OPAK 2), wywiezionych za granicę opakowań (dawny OPAK 3), opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych).

 - do 31 października 2020 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl, w zakładce „Instrukcje”.

Wróć