Termin sprawozdań w BDO za 2019 rok

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, której zmienione przepisy weszły w życie 31 stycznia 2020 roku, wymagane sprawozdania należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ze względu na prace związane z przygotowaniem modułu sprawozdawczości BDO, termin składania sprawozdań za rok 2019 został przesunięty na 30 czerwca 2020 roku.

Kto składa sprawozdanie?

Jak wynika z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązani są następujący przedsiębiorcy:

 • wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • prowadzący sklep lub hurtownie, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Jeśli masz podpisaną umowę z organizacją odzysku

Przedsiębiorcy, którzy mają podpisaną umowę z organizacją odzysku mogą zlecić składanie sprawozdań z zakresu:

 • wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowania zużytym sprzętem,
 • wprowadzania baterii i akumulatorów oraz gospodarowania odpadami z nich powstającymi,
 • wprowadzania na rynek opakowań,
 • wprowadzania produktów (oleje, preparaty smarwe, opony).

Gdy wytwarzasz lub gospodarujesz odpadami

Na 30 czerwca 2020 roku został przesunięty również termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Podmiotami zobowiązanymi do ich złożenia za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) są:

 • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska

Podmioty prowadzące działalność mającą wpływ na środowisko, zobowiązani są również do składania sprawozdań. Obowiązek ten jednak nie jest realizowany za pośrednictwem BDO, lecz wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_133-oplaty-srodowiskowe

Przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie

Bez zmian, czyli do 15 marca każdego roku przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie zobowiązani są do uiszczania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, jak również mogą wystąpić o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis.

UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania rejestru BDO należy kierować bezpośrednio do urzędów marszałkowskich.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
 2. Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO, https://bdo.mos.gov.pl/news/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-w-zakresie-ewidencji-i-sprawozdan-do-bdo/ (dostęp: 25.03.2020 r.)
 3. Złożenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1625-sprawozdanie-o-produktach-i-opakowaniach-wprowadzonych-do-obrotu?selected_institution=0 (dostęp: 25.03.2020 r.)
 4. Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1624-roczne-sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami?selected_institution=0 (dostęp: 25.03.2020 r.)
 5. Złożenie informacji o korzystaniu ze środowiska, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_133-oplaty-srodowiskowe (dostęp: 25.03.2020 r.)

Wróć