Aktualności

 

2019

Sklepy detaliczne i hurtowe, które sprzedają produkty w opakowaniach (w tym prowadzący sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterie i akumulatory) zobowiązane są przekazywać klientom określone informacje. O czym należy poinformować użytkowników nabywanych produktów oraz w jaki sposób? 

Sprzedający (dystrybuujący) sprzęt elektryczny i elektroniczny powinni informować klientów o możliwości oddania zużytego sprzętu przy zakupie nowego. Przepisy ustawy o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015 poz. 1688) regulują jakie informacje należy przekazywać konsumentom oraz gdzie należy je umieszczać.