Aktualności

 

2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wśród projektowanych zmian znalazły się przepisy dotyczące tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

Przedsiębiorcy wytwarzający opakowania, przywożący z zagranicy puste opakowania, wywożący za granicę opakowania i produkty w opakowaniach, a także prowadzący sklepy lub hurtownie, którzy nabywają i wydają torby na zakupy z tworzywa sztucznego są zobowiązani do 15 marca 2021 roku złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO za 2020 r.