Certyfikat ISO

W 2015 roku Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Przedmiotem certyfikacji były usługi związane z przejęciem za przedsiębiorców ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, baterii i akumulatorów.

Podmiotem auditującym system zarządzania jakością w firmie oraz oceniającym trafność zastosowanych rozwiązań jest jedna z wiodących organizacji eksperckich, niezależna jednostka certyfikująca DEKRA Certyfikation Sp. z o.o., działająca w ponad 50 krajach na świecie.

Pozytywnie zakończony proces certyfikacyjny, dokonany pod kierunkiem doświadczonych audytorów, świadczy o efektywności i kompleksowości realizowanych przez Biosystem Organizację Odzysku Opakowań SA usług oraz potwierdza wizerunek firmy jako wiarygodnego i zaufanego partnera w biznesie.

Dokumenty do pobrania:

Certyfikat ISO 14001:2015 Pobierz
System zarządzania środowiskowego – opis Pobierz
Polityka systemu zarządzania środowiskowego Pobierz