Company details and permits

available in Polish only

BIOSYSTEM SA
Ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
KRS 0000317409
NIP 945-20-43-923
REGON 120111040
Numer Rejestrowy GIOŚ E0002804WZPBP

ISO 9001:2008 nr: 320811059/1

Pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie z dn. 31 sierpnia 2012 r.