Interpretacje ministerstwa

Informacja ws. terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, dn. 08.02.2019 r. (https://www.gov.pl)

Interpretacja Ministerstwa Środowiska z dnia 21.07.2016 r.  w zakresie klasyfikacji sprzętu oświetleniowego w postaci diod elektroluminescencyjnych LED.

Rozpoczęcie dzialalności polegającej na wprowadzaniu na rynek nowych rodzajów opakowań - data opublikowania: 01.07.2015 r.

Wnioskowanie o dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR przez porozumienie - data opublikowania: 04.05.2015 r. 

Przywóz i wywóz z kraju produktów objętych przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - data opublikowania: 02.04.2015 r.

Informacja dotycząca sposobu obliczania opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014 - data opublikowania: 09.02.2015 r.

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. poz. 1966) - data opublikowania: 09.01.2015 r.

Realizacja obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg – data opublikowania: 17.12.2014 r.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach – data opublikowania: 03.11.2014 r.

Możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk (DPO) i recykling (DPR) przez podmioty prowadzące zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych – data opublikowania: 24.07.2014 r.

Sposób dokumentowania przetworzenia odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych za pomocą obowiązujących dokumentów DPO i DPR - data opublikowania: 18.07.2014 r.

Uwzględnianie przez organizację odzysku w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. – data opublikowania: 27.06.2014 r.

Informacja dotyczące terminu wejścia w życie i obowiązywania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - data opublikowania: 08.05.2014 r

Informacja dotycząca sposobu dokumentowania odzysku i recyklingu odpadów po opakowaniach wielomateriałowych. - data opublikowania: 31.03.2014 r.

Raport GIOŚ o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2012. – data opublikowania: marzec 2014

Wytyczne techniczne dla baterii i akumulatorów w zakresie ich podlegania przepisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz. U. Nr 79, poz. 666)

Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.